دستگاه حضور وغیاب

 

سیستم های کنترل تردد

پیشگیری از وقوع اتفاقات بسیار با ارزش تر از بازبینی یک اتفاق انجام شده می باشد .

سیستم کنترل تردد کمک شایانی در زمینه کنترل ورود افراد و مهمانان به سازمان ، شرکت و یا ساختمان تحت پوشش خود می کند و احتمال وقوع حوادث را بسیار کاهش می دهد .

سیستمهای کنترل تردد ، می توانند تردد افراد ، خودروها و عملکرد دستگاه های صنعتی و موارد مرتبط را کنترل و مدیریت نمایند .

کاهش تردد در سطح سازمانها ، دسترسی محدود افراد به اتاقهای مجاز ، عدم تردد افراد در ساعتهای غیر مجاز و بالا بردن بهره وری و راندمان کار افراد با کنترل محدوده های مکانی و زمانی از جمله فواید استفاده از این نوع سیستمها می باشد .

نرم افزار مدیریتی کنترلی این سیستمها ، تمامی تنظیمات تردد افراد را انجام داده و تردد آنها را به صورت همزمان گزارش می دهد و در بانک اطلاعاتی خود ذخیره می کند تا در صورت لزوم بتوان گزارشات مورد نیاز را استخراج نمود .

نظارت تصویری پرسنل مجموعه و یا افراد مراجعه کننده ، می توانند با داشتن کارت تردد و یا معرفی اثر انگشت آنها ، در مجموعه تردد نمایند و تنها به دربهایی که برایشان معین شده است ، دسترسی داشته باشند .

با سیستمهای کنترل تردد به راحتی می توان محدوده زمانی و مکانی تردد افراد را در سطوح مختلف کنترل نمود . افراد مختلف می توانند در ساعتهای مورد نظر ، تنها به مکانهایی که مورد نیاز است دسترسی داشته باشند . به این ترتیب تردد در شرکت و یا سازمان کمتر شده که افزایش بهره وری را در پی دارد و امنیت نیز در مکانهای مختلف برقرار می شود .

کنترل تردد می تواند با سیستم های کوتاه برد و دوربرد به کار گرفته شود . در مکانهایی که سرعت بالای تردد مهم باشد از سیستم کنترل دوربرد استفاده می شود . تصاویر تردد افراد با مدت زمان تعیین شده نیز می توانند ظبط و نگهداری شوند و در صورت نیاز با رجوع به تردد انجام شده ، بازبینی شوند .

مقایسه دستگاههای مختلف حضور و غیاب