دستگاه حضور وغیاب

 

دستگاه حضور و غیاب

همکاری باما

در گروه انتخاب نيروي انساني توانمند و پر انگيزه مهمترين سرمايه به شمار مي آيد. باور داريم آنچه ما را در اوج نشانده سرمايه ي انساني متخصص و كارآمدي است كه در كنار هم در محيطي پويا و دوستانه در مسير هدف مشتركمان پيش مي رويم.

اگر فردي خلاق ، سخت كوش و نتيجه گرا هستيد كه از چالش هاي جديد لذت مي بريد.

اگر مي خواهيد در كار ، محيط كاري و جامعه خود تأثير گذار باشيد.

اگر مي خواهيد در فضايي فعال ، قاعده مند و صميمي توانايي هاي خود را شكوفا كنيد.

اگر به دنبال يك مسير حرفه اي هستيد كه الهام بخش رشد و پويايي تان باشد.

رزومه کاری خود را برای ما ارسال نمایید

 

پست الکترونیک :  info@pishgaamaan.com