دستگاه حضور وغیاب

 

دستگاه حضور و غیاب

نمایندگی

شرکت مهندسی پیشگامان ماندگار جهت افزایش شبکه فروش خود و خدمات رسانی بهتر در بعضی شهرستانها اقدام به اعطای نمایندگی فروش می نماید.

لذا از تمام عزیزانی که تمایل به دریافت شرایط اعطای نمایندگی هستند خواهشمند است با واحد نمایندگی شرکت تماس حاصل نمایند .و یا مدارک شرکت خود را به همراه برگه درخواست نمایندگی به آدرس زیر ارسال نمایید

پست الکترونیک :  info@pishgaamaan.com

 

ارزش ها و باورها:

ما حمایت و پشتیبانی از نماینده را سرفصل فعالیت خود می دانیم.

بر این باوریم که همکاری با ما، تجربه ای ماندگار خواهد بود.

ما به رویه های اداری کارآمد اعتقاد داریم.

ما همواره به دنبال ارتباط ماندگار با نمایندگان خود هستیم.

ما رشد و توسعه متقابل ماندگار را سرلوحه کار خود قرار داده ایم.